VEDRUNA PROVINCIA BARCELONA

Formació plataforma

3 de novembre de 2009

Formació de gestió de rebuts.
Lloc: Vedruna Gràcia, a les 10 del matí.

...

Formació plataforma

5 de novembre de 2009

Formació de gestió d'avaluació de primària
Lloc: Escorial de Vic, a les 10 del matí

...

Formació plataforma

17 de novembre de 2009

17 de novembre: Gestió de la Comunicació
Loc: Terrassa Vall, a les 10 del matí.

...

Coordinadors de qualitat.

10 de novembre de 2009

A Barcelona Lladó

...

Trobada Equips de Pastoral

12 de novembre de 2009

A Montserrat.

...

Trobada Directors Generals

17 de novembre de 2009

A Barcelona -fundació-

...

Trobada Equips de Llengua de Primŕria

19 de novembre de 2009

A Barcelona Lladó

...

Més enllŕ de l'aula -joves-

20 de novembre de 2009

En Barcelona Lladó

...

Equips de Gestió

26 de novembre de 2009

A Barcelona Fundació

...

Trobada professors nous

28 de novembre de 2009

A Vic

...